KAPSELI – pendant & table light – 2010

 

^ Photos: Jussi Särkilahti

© 2017 SIMOSE | Simo Serpola